DBL-KOONSO (Danish Burkinabe Link)

EN HUMANITÆR DANSK NGO FORENING, SOM SIDEN NOV. 2011 ARBEJDER MED

UNDERVISNING, SUNDHED OG MILJØ

FORENINGENS ARBEJDE BERØRER FLERE AF DE 17 VERDENSMÅL I BURKINA FASO

Projekterne omfatter:

 1. SKOLEN I TOUROUBA
  •  Scholarship
  • Undervisningsmateriale (eks. biblioteksbøger, hæfter og blyanter)
  • Vedligeholdelse af skolen indtil de får en køkkenhave

2. VANDPROJEKT I TOUROUBA

  • Rent drikkevand
  • En økologisk køkkenhave
  • På sigt en planteskole og en Animal farm

3. BØRN OG UNGE I TOUROUBA

  • Fadder for udsatte børn og unge

4. HOSPITALSUDSTYR TIL HOSPITAL OG SUNDHEDSCENTRE

  • Sundhedscenter i Tourouba

Visionen er gennem hjælp til selvhjælp,
at gøre den lille landsby Tourouba selvforsynende gennem opbygning af et basisfundament, der giver indbyggerne mulighed for selv at tage vare på deres familie, sende børnene på videre- uddannelse og opbygge nye små værksteder, fordi gennem rent drikkevand og en økologisk køkkenhave vil sundheden stige betydeligt, og dødeligheden blandt børn falde drastisk. Derudover vil arbejdsløsheden falde fra ca. 85% ned til ca. 25% for såvel kvinder som mænd året igennem, – og penge vil komme i omløb.

FN’S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

KONTAKT
DBL-KOONSO
V/ Formand Aase Bonde
Slotsalle 14, 6440 Augustenborg
Tlf. +45 2344 7177
E-mail:  Tryk på E-mail

Foreningens humanitære arbejde i Burkina Faso kan støttes af såvel private som virksomheder, enten via Mobil Pay  2124 7598  v/kasserer Leon Møller eller ved bankoverførsel Danske Bank reg# 1551 konto 11011934

Copyright © 2020 Burkinaskole.dk

Flag Counter