Målet er:

A: Undervisning i Tourouba, der kan styrke indbyggernes viden i.
1. Sundhed – forebyggelse – renlighed.
2. Miljø – økologisk landbrug, (permakultur)
3. Forståelse af det samfund (land og by) og den verden vi alle er en del af.

B: Miljø: at gøre landsbyen Tourouba (ca. 3.000 indb.) selvforsynende gennem miljøvenlig
udvikling via:
1. En køkkenhave/brønd (permakultur) til dyrkning af en lang række forskellige grønsager.
2. En dyrefarm med køer, grise, høns og geder.
3. En planteskole.

C: Sundhed
1. Projekt ”rent drikkevand” , og en økologisk køkkenhave vil give indbyggerne en bedre og mere varieret kost.
2. Fødeklinik i Tourouba. Vores samarbejdspartner i BF har i oktober 2017 søgt Sundhedsministeriet om opførelse af et nyt sundhedscenter i Tourouba, fordi der er en mulighed for at få doneret udstyr og inventar fra Danmark. (I marts 2018 kom meddelelsen tilbage om  at Sundhedsministeriet  vil opføre et sundhedscenter incl. en fødeklinik i Tourouba.)
3. Hospitalsudstyr.
4. En øjenklinik i Tougan. (Alt øjenudstyr er allerede doneret)

DBL-KOONSO`s visioner er: at indbyggerne i Tourouba inden 5 år bliver:
1. Selvforsynende med ”rent drikkevand”, ”en køkkenhave” og ”en dyrefarm”, der giver dem en langt mere variabel kost af såvel grønsager som animalske produkter end den de får i dag.
2. Denne udvikling vil medføre, at indbyggernes sundhedstilstand vil stige betydeligt, og børnedødeligheden vil falde drastisk.
3. En planteskole, der kan give mænd arbejde, hvorigennem de har mulighed for en indkomst.
4. I kølvandet af hele denne udvikling vil der opstå flere små og nye erhvervsmuligheder i landsbyen, der vil bevirke at arbejdsløsheden langsomt vil falde med ca. 85% for både mænd og kvinder.
Til den tid vil Tourouba være et pejlemærke, ikke kun for de omkringliggende landsbyer, men for hele Sourou Provinsen.
Ministeriet har i 2018 givet udtryk for, at de vil bygge et nyt sygehus i Tougan for det første, fordi det er et gammelt sygehus, og for det andet, fordi der er mulighed for, at man via DBL-KOONSO og AESF kan få udstyr og inventar doneret fra Danmark.
I øjeblikket arbejdes der hen på at få en øjenklinik i Tougan.
Vi ser, hvad tiden vil bringe.
DBL-KOONSO`s mål går gennem uddannelse, miljø og sundhed.
Og vi er godt på vej…….
For at nå disse mål har vi brug for netop DIN HJÆLP.

KONTAKT
DBL-KOONSO
V/ Formand Aase Bonde
Slotsalle 14, 6440 Augustenborg
Tlf. +45 2344 7177
E-mail:  Tryk på E-mail

Foreningens humanitære arbejde i Burkina Faso kan støttes af såvel private som virksomheder, enten via Mobil Pay  2124 7598  v/kasserer Leon Møller eller ved bankoverførsel Danske Bank reg# 1551 konto 11011934

Copyright © 2020 Burkinaskole.dk

Flag Counter