Skip to main content

logo ny

HVAD ER DER SKET I 2020

 Børn på flugt: 

drengeneDe sporadiske terror-handlinger er igen blusset op i Burkina Faso, og ca 4.000 flygtningebørn er nu af deres forældre sendt ind til byen Tougan, for ikke at blive slået ihjel ude i de små landsbyer, der ligger nær grænsen til Mali.

På denne baggrund har DBL-KOONSO i februar 2020 samlet penge ind til fordel for ”Børn på flugt”. Det blev til i alt 3.150 kr.

Hele beløbet blev straks sendt ned til vores samarbejdspartner AESF, hvor en gruppe på ca 20 unge piger og drenge fik udleveret sække med bl.a. ris, majs og kartofler samt grønsager og lidt kød til at holde sulten fra døren i en længere periode. Der blev hentet vand hos vores partner, og udleveret tæpper til dem der havde behov.

Med hjælp fra vores danske sponsorer kan gruppen af ​​flygtningebørn nu få et godt måltid mad om dagen i en længere periode. Det betyder, at børnene har mulighed for at bevare håbet om en bedre fremtid og samle styrke til at stå denne svære situation igennem.

Før coronapandemien brød ud, gav myndighederne de mange flygtningebørn mulighed for at få adgang til skoleundervisning. 

 Ved at hjælpe flygtningebørn med at imødekomme deres helt basale behov, såsom tag over hovedet, et dagligt måltid mad og rent drikkevand, kan vi hjælpe dem med at bevare deres kærlighed til deres land, troen på sig selv og sine medmennesker, og de mange menneskelige og multikulturelle værdier burkinerne gennem generationer er vokset op med. 

  

pigegruppen_på_terrassen.jpg 

 Billederne taler for sig selv. 

 Fyldt lad  fyldt trailer

 


Uge 29-30 Kører Aase Danmark rundt på en Indian motorcykel for at indsamle penge til foreningens arbejde i Burkina Faso

Leon Moeller
Leon Møller, som har lavet skiltet, sætter det på motorcyklen, og så er Aase klar til at køre Danmark rundt de næste 14 dage til fordel for vores humanitære arbejde i Burkina Faso..

mc turen03

 

 

 

 

 

 

Mens mange danskere holder sommerferie, så har Aase Bonde valgt at bruge sommeren på at samle penge ind til en lille landsby i Burkina Faso, hvor et af målene bl.a. er, at få etableret rent drikkevand og vandforsyning til en køkkenhave – den dag det lykkes kan den lille landsby på ca. 3.000 indbyggere nemlig klare sig selv fremadrettet. Det er med denne baggrund, at Aase i uge 29 og 30 kører Danmark rundt på en stor Indian Scout motorcykel, da det jo aldrig er for sent, at gøre det man brænder for. 

Aase var så heldig, at få lov til at låne motorcyklen fra firmaet Jensens motorcykler, Horsens, som gerne vil støtte op om foreningens humanitære arbejde i Burkina Faso.
Det er på denne baggrund, at hun i uge 29 og 30 kører Danmark rundt på en Indian motorcykel, og årsagen til turen er ganske simpel. Det er som signal på, ”at det aldrig er for sent, at gøre det man brænder for” eller med andre ord, at gøre en forskel i verden,….og så var hun så heldig, at få lov til at låne denne flotte Indian  motorcykel af en forhandler i Horsens, som gerne vil støtte op om det humanitære  arbejde i Burkina Faso.
mc turen02
TV-Syd skrev ........

Det er ikke første gang, at Aase hjælper i Afrika, hvilket har været hendes drøm siden studietiden på   Den Sønderjyske Sygeplejeskole, Sønderborg. Faktisk står hun bag opførslen af en seksklasses Primærgrundskole, som i dag har ca. 550 elever, drenge og piger, samt 9 lærer tilknyttet. Noget Aase selv har med finansieret, da det har været svært at finde sponsorer til bl.a. mursten.

Endvidere har foreningen stiftet et fodboldhold for drenge og en væveforening for unge og udsatte piger i landsbyen. Via hospitals udstyr fra Danmark er der siden 2014 bl.a. etableret en røntgen afdeling, flere fødestuer, og flere tandklinikker. Udstyret har også bevirket, at seks hospitaler er blevet opkvalificeret på grund af bedre undersøgelses- og behandlingsmuligheder.

Arbejdet i Burkina Faso har gennem årene  påvirket flere af de 17 Verdensmål.

I det hele taget er den bæredygtige tilgang til projekterne meget vigtigt for Aase, så de kan leve videre, når hun engang slipper styret. Derfor er arbejdet også funderet i den humanitære danske NGO forening ved navn DBL-KOONSO (Danish – Burkinabe – Link)

Følg udviklingen af foreningens  9 årige arbejde via:  Facebook og    www.burkinaskole.dk

 
mc turen04

 

 

 

 

 

 

 


OPDATERING AF AASE’S DANMARKSTUR

Laan af Indian Scout hos Brdr Jensen

På turen Danmark rundt har jeg mødt mange dejlige og interessante mennesker, som meget positivt gav udtryk for, at det mere end nogensinde er meget vigtigt, at vi alle hjælper til med at få vores klode i balance igen, det gælder såvel inden for mennesker som dyr og planter.
Rigtig mange mennesker fulgte mig på Facebook og sendte små søde og opmuntrende ord, når jeg i regn og stærk blæst kørte af sted på landevejene. Også mange burkinere har sendt mig kærlige og styrkende ord med på vejen. Blandt andet er den lille landsby Tourouba af familier og venner dagligt blevet informeret om, hvor jeg nu befandt mig, og det har alt sammen fyldt mit hjerte med en indre varme, og givet mig kraft og styrke til at klare turen.
Jeg fik kørt i alt ca. 2.300 km, og da turen sluttede på Danhostel Sønderborg-Vollerup, hvor Hanne Lund havde arrangeret en lille afslutningsreception, kunne næstformanden Leon Møller fortælle, at min tur Danmark rundt har indbragt ca. 43.650 kr. til foreningen DBL-KOONSO`s arbejde.
På bestyrelsens og egne vegne sender vi alle donorerne en stor og hjertelig tak.
En helt speciel tak sendes til de to personer, som frivilligt har tilbudt at opdatere vores hjemmeside. Vi har til venlig orientering valgt en webmaster i vores nærområde.
Følg os på Facebook og på vores hjemmeside

Aase paa Indian

Ankomst til Danhostel Soenderborg Vollerup

Regnskab MC 2020 2021

PDF over indsamlingen

Regnskab Udgifter MC 2020 2021

PDF over udgifter på mc tur.


Afslutning på skoleåret 2020.

Som vanligt siden 2012 bestod igen 83% af de store elever deres årlige afgangseksamen for herefter at gå videre i Secondærskolen.

Det er helt fantastisk, når man tænker på, at der før 2012 kun bestod mellem 5 – 10 %.

Det flotte resultat skal først og fremmest ses i lyset af indbyggernes forståelse af, hvor vigtigt det er, at sende deres børn i skole, -  Undervisningsministeriet og de offentlige myndigheder i Province du Sourou, som sender dygtige lærere til skolen, -  samt vores trofaste samarbejdspartner AESF v/ formand Michel Lamboye Dieni, som igennem alle årene baner vejen for en større forståelse hos landsbyens indbyggere for den udvikling  AESF og DBL-KOONSO i tæt samarbejde arbejder hen imod.  

 Tak til alle der er involverede og følger op omkring dette arbejde.   

Billedet viser afgangseleverne fra Tourouba i 2020 og deres lærere.

Foran i hug sidder Michel Lamboye Dieni, der har udleveret bøger fra AESF/DBL-KOONSO til såvel elever som lærer til det nye skoleår 2020 - 21.

En stor og hjertelig tak til alle DBL-KOONSO`s sponsorer i Danmark.

Afgangselever 2020


Pressemeddelelse: 03.08.20

Herregaardernes åbent hus dag søndag den 16. august på Billeskov Gods på Vestfyn.
Kom og mød ildsjælen Aase Bonde på 76 år på Billeskov Gods.
I nov. 2011 rejste undertegnede til Burkina Faso for at opføre en helt ny treklasses Primærgrundskole i den lille landsby Tourouba med ca 3.000 indbyggere i Burkina Faso. Skolen blev indviet den 12. maj 2012. Lige før min afrejse stiftede jeg den danske NGO forening DBL-KOONSO (Danish Burkinabe Link), som allerede året efter total renoverede Touroubas gamle treklasses Primærgrundskole, som blev færdig i marts 2013.
Skolen har tilsammen ca 550 elever og 9 lærer.
Resultatet er, at elevantallet er gået fra ca 117 ned til ca 65 elever pr klasse, og at der årligt ved de store elevers National Eksamen består ca. 83 – 85% mod før kun ca 8 – 10 % af alle afgangselever, som er såvel piger som drenge.
To foreninger, ”Fodbold for miljø” og væveforeningen ”Song Taabaa” er blevet etableret i landsbyen Tourouba med ca 3.000 indbyggere, og er med til at udvikle det sociale miljø og samarbejde.
DBL-KOONSO og vores samarbejdspartner i Burkina Faso AESF (Association Education Sans Frontiere)
arbejder med Uddannelse, Sundhed og Miljø, og har igennem vores arbejde berørt flere af de 17 verdensmål.
Billeskov Gods er blandt vore sponsorer og formidlere til sundhedssektoren og vi har sendt 7 containere fra BWS og GTS til Burkina Faso med hovedsageligt hospitalsudstyr fra hospitalerne i Region Syd, Responce, Falck og Dentronic/Plandent . Det har resulteret i, at burkinerne har fået etableret tandklinikker, en røntgenafdeling, en fødeafdeling, og 6 hospitaler i Reg. Boucle du Mouhoun er blevet opkvalificeret på grund af bedre undersøgelses og behandlingsmuligheder, hvor de bl.a. nu modtager hjertepatienter. (Ministeriet har opført en ny bygning til en røntgenafdeling og en fødeklinik.)
Et af foreningens mål er, at få et vandprojekt i Tourouba, som indeholder ”rent drikkevand” og ”en økologisk køkkenhave”. Først herefter har indbyggerne ved ”hjælp til selvhjælp” mulighed for selv at skabe sig en bærende fremtid, nøjagtigt som i Danmark for ca 75 år siden, fordi sundheden vil stige p.g.a. rent drikkevand, og en varieret kost. Børnedødeligheden vil falde betydeligt, og arbejdsløsheden vil falde drastisk fra ca 85% ned til ca 15-20 % for såvel kvinder som mænd. Ved salg af overskydende grønsager vil der komme penge i omløb, så det kan medføre, at der med tiden vil opstå små smedeværksteder m.m. i landsbyen, og fundamentet til en bedre og bærende fremtid er hermed lagt.
På baggrund af foreningens ovenstående mål og undertegnedes store ønske om at se målet blive realiseret indenfor en overskuelig fremtid, har jeg her i 2020 valgt at køre Danmark rundt på en stor sponsoreret ny Indian Scout 1200 95 hk motorcykel fra MC Jensen Horsens i uge 29 og 30 i håb om, at vi kan få økonomisk mulighed for en gang for alle, at løfte levevilkårene for de ca 3.000 indbyggere i Tourouba. At være med til at give burkinerne muligheden for at skabe sig selv en bærende fremtid med muligheder for at sende deres børn på videregående uddannelser, og med tiden etablere  en planteskole, Animal farm m.m. i området er den bagvedliggende drivkraft til, at jeg i min sene alder havde modet til at køre på en stor Indian Scout motorcykel, fordi håbet og glæden om måske at få lov til at se den lille landsby klare sig selv, var større end frygten for at køre turen Danmark rundt.

Det skulle glæde mig at møde dig/jer personligt her på Billeskov Gods mellem kl. 13.00 – 16.00 hvis I har lyst til at støtte mit/foreningens humanitære arbejde i Afrika.

Er der spørgsmål er man velkommen til at kontakte:
Aase Bonde
Mobil: +45 2344 7177
www.burkinaskole.dk
superbil event Herregaardernes dag 2020 1

27.09.2020

Glædelig nyhed:

DBL-KOONSO er meget taknemmelig over at meddele vore interesserede læsere, at tvillingerne Maxime og Martin, …..der lever sammen med deres døvstumme far i Tourouba,…. fra skoleåret 1. oktober 2020 får sponsoreret deres 6 års grundskoleforløb i Primærgrundskolen i landsbyen Tourouba.
Beløbet dækker:
a. skolepenge b. skolebøger c. skolemad

Tvillingeprojektet sponsoreres af DBL-KOONSO`s sponsor:

Lions Soenderborg

 Skoleelever02

DBL-KOONSO er meget taknemmelig over at meddele vore interesserede læsere, at 3 elever fra Tourouba: Forogo Odile, Dieni Noèlie og Diallo Hamidou, og eleven Sadrac fra Tougan, fra 1. oktober 2020 har fået et stipendium til at fortsætte fra
Primærgrundskolen over i Secondærskolen i henholdsvis Lankoue og Tougan.
Stipendiet indeholder:
a. Skolepenge b. skolebøger c. skolemad

Projektet sponsoreres af DBL-KOONSO`s sponsor:

Logen Freja

Skoleelever01

Indsamlingsregnskab for 2020 - 2021 kan ses her.  Åbnes i Adobe PDF logo

 julegran

EN JULEHILSEN TIL ALLE hjerter

Atter står julen for døren, og dette år med ”et budskab”, der i bedste fald kan bane vejen for en lysere fremtid for os alle verden over.

Den verdensomspændende corona pandemi har givet jordens befolkning noget dybere at tænke over.

Lad det nye år give os alle håbet og troen på, at fremtiden, som vi selv skaber med vore tanker, holdninger og handlinger, vil bane vejen for alle mennesker verden over, hvor det på en ærlig og retfærdig måde, og i et større  fællesskab, kan blive muligt for os, at finde vejen ”tilbage til vor moder jord`s harmoniske orden”  til gavn og glæde for os alle.

På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en rigtig glædelig jul og et godt og inspirerende nyt år, hvor kærlighed og ærlighed må sejre. 

Kærlig hilsen hjerter

Aase Bonde

Formand

 

KONTAKT

DBL

 
V/ Formand Aase Bonde
Slotsalle 14, 6440 Augustenborg
Tlf. +45 2344 7177
E-mail:   Tryk på E-mail

Foreningens humanitære arbejde i Burkina Faso kan støttes af såvel private som virksomheder. 

Ved bankoverførsel til Danske Bank reg# 1551 konto 11011934 eller MobilePay 65 52 21 

Free counters!   |   Made by webdesign-midtals.dk  Logo Webdesign MidtAls 150 mobil  2023

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.