3 januar 2017

Første uge i januar kom containeren fra Blue Water Shipping til Tougan. Michel havde arrangeret , at der kom 14 stærke unge mennesker og hjalp os med at losse den. Da vi var færdige, var huset både udvendig og indvendig proppet med hospitalsudstyr, senge, værktøj og meget mere.
Dagen efter gik vi i gang med at pakke ud af diverse papkasser, og et par dage efter fik vi inspektions besøg af læger og teknikere fra hospitalet i Tougan. De blev ovenud lykkelige over at se alt det fine udstyr, og glæder sig utroligt meget til at tage det i brug.

Hele uge to gik med at køre det fine udstyr hen på hospitalet, hvor det nu er sat ind i et beskyttet rum. Herfra vil det under ledelse af regionschefen og de 6 CMA (Centre Medical Surgery A.) cheflæger blive distribueret ud til først og fremmest hospitalet i Tougan, som AESF og DBL-KOONSO har prioriteret højest. Herefter vil de resterende 5 provins-hospitaler, som er i stand til at betjene udstyret blive tilgodeset. Resten af det fine udstyr vil gå til Universitetshospitalet i Ouagadougou eller/og Bobo Dialasso. Som før nævnt er 4 ud af 6 Provinshospitaler blevet opgraderet på baggrund af bedre undersøgelses og behandlingsmuligheder, og i år vil de to sidste sygehuse i Reg. Boucle du Mouhoun blive opgraderet .
Myndighederne i Tougan er gået i gang med at søge Sundhedsministeriet om at etablere en øjen- og en tandlæge klinik i Tougan. Hvor de andre 3 tandklinikker bliver etableret ligger endnu uklart.
Mandag den 23. kører vi til Ouagadougou for at hente journalist Ruth Nielsen fra Der Nordschleswiger Sønderborg. Hun har fået til opgave, at lave en reportage over vores arbejde i Burkina Faso siden starten i nov. 2011. Hun skal bl.a. besøge skolen i den lille landsby Tourouba , sundhedscentrene i de lidt større landsbyer Kiembara og Lankoue, og så skal hun selvfølgelig også se hospitalet i Tougan. Det bliver en spændende uge.

Kærlig hilsen her fra Tougan
Aase
Ps. Vi havde håbet, at vi denne gang kunne fortælle kvinderne i Tourouba, at de vil få en brønd, der skal forsyne en køkkenhave med vand. Desværre har vi igen fået afslag på vores ansøgning, men vi fortsætter med at søge, og håber en dag at det vil lykkes……………

FEBRUAR 2017

CEREMONIEN, hvor hospitalsudstyret fra den 5. container blev officiel overrakt.

Søndag den 5. februar 2017 blev dagen, hvor hospitalet i Tougan afholdt en meget usædvanlig og officiel ceremoni over donationen fra Danmark.
Det var en helt fantastisk oplevelse.
Ganske uventet og for første gang fik byen Tougan besøg af Premierministeren Paul Kaba TIYEBA og Sundhedsministeren Smaila OUEDRAOGO fra Ouagadougou. De kom for at overvære den off. overrækkelse af de meget fine gaver fra Danmark. Derudover kom Guvernøren og flere andre, samt 6 MCDer, som er chefer på de 6 hospitaler, der er i Regionen Boucle de Mouhoun, som har i alt ca 2 mill. indbyggere.

Fire ud af de 6 hospitaler i Regionen er allerede blevet opgraderet på grund af forbedrede undersøgelses- og behandlingsmuligheder. De sidste 2 hospitaler i Regionen får nu også bl.a. en ultrascanner, og herefter vil også de blive ”opgraderet”.

AESF og DBL-KOONSO har betinget sig, at det er hospitalet i Tougan, der først bliver tilgodeset med udstyr, som de kan betjene professionelt. Resterende udstyr fordeles på Regionens 6 sygehuse, og det udstyr der ikke kan betjenes professionelt på disse sygehuse, vil blive sendt til de hospitaler, der har experticen, og det er f.eks. de 8 Dialyse apparater. De vil blive givet til de fire største byer i landet: hovedstaden Ouagadougou, Koudougo, Bobo Dialasso og Ouahigouya.
(De to Ultrascannere på hospitalet i Tougan, blev i begyndelsen ”kun” brugt til undersøgelse af gravide kvinder, men indenfor de sidste to år har man jævnligt haft læger på intensive træningskurser i også at undersøge hjertepatienter. Det har resulteret i, at der nu jævnligt kommer en hjertespecialist fra Bobo Dialasso til Tougan for yderligere at træne lægerne i Tougan. Resultatet af dette forarbejde er, at man arbejder hen på, at hospitalet i Tougan bliver opgraderet til også at modtage hjertepatienter til undersøgelse i stedet for at de som nu skal rejse meget langt og besværligt for at komme til de større byer.

Til ceremonien holdt Michel en fin tale, og bagefter var det ex. MCD i Tougan dr. Kabore, der gav et overblik over alt det udstyr, vi har bragt herned siden 2013 incl. øjenudstyret, som AESF og DBL-KOONSO har haft deponeret siden 2014.
Herefter gik Premierministeren og Sundhedsministeren m.fl. hen og inspicerede alt udstyret, som i dagens anledning var sat ud under et halvtag. Han blev meget meget glad på Burkinernes vegne over at have modtaget alt dette fine udstyr. Da han hørte, at øjenudstyret har været deponeret siden 2014, blev han ”vred” og sagde, at sådan noget fint udstyr skal ikke ligge i årevis, så nu vil han ”gå hjem” til sit ministerium og sørge for, at der hurtigst muligt bliver bygget en bygning til etablering af en øjenklinik på det off. hospital i Tougan, og det er jo lige det AESF og DBL-KOONSO har ventet på.
Hospitalet Tougan har for ca 3 år siden haft en tandklinik, men den lukkede man ned på grund af meget dårligt tandlægeudstyr. Nu vil den blive genåbnet med fin og komplet udstyr fra Danmark. Det resterende udstyr til 3 tandklinikker vil Regionen finde, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere dem.
En anden glædelige meddelelse er, at den ene af i alt to operationsstuer på hospitalet i Tougan, vil blive genåbnet med udstyr fra Danmark. Operationsstuen blev for ca 3 år siden nedlagt på grund af dårligt udstyr. To flotte lægetasker som vi fik i år, er blevet givet til MCD i Tougan og hans kollega Dr. Bakoua. Sidstnævnte fortalte, at han har haft lægetasken med, da han for nylig var ude i en lille landsby. Her fik han pludselig brug for sin expertice, og det var han meget stolt af. Det er ikke normalt, at læger i Burkina Faso arbejder udenfor sygehusene, så det er en helt ny situation for ham, og samtidigt en rigtig god oplevelse, som han gerne vil arbejde videre med.

Til slut talte Michel og jeg med Premierministeren, hvor han takkede os for vores arbejde, og håbede inderligt, at dette samarbejde vil fortsætte, for som han sagde,…..Burkina Faso har virkelig brug for ”alt dette fine udstyr”.

Hertil svarede jeg meget dristigt, at på baggrund af at Danmark bygger nye sygehuse, og derfor nedlægger de gamle,… kasseres forældet men brugbart og funktionelt udstyr,… og vi er derfor allerede begyndt at samle ind til den 6. container, i håb om, at det igen kan blive muligt at få sendt ”fint hospitalsudstyr” til Burkina Faso i efteråret 2017.

Premierministeren sagde herefter klart og tydeligt til os begge to, at han vil holde sig ajour, og håber det bedste…….

Det statslige TV og radio optog hele ceremonien, som udsendtes i nyhederne allerede samme aften og de efterfølgende dage. Vi fik desværre ikke selv lejlighed til at se udsendelsen, men i det daglige i Tougan mærker vi meget tydeligt, at der er vakt en ny opmærksomhed såvel hos de officielle myndigheder som i lokalbefolkningen. Vi forsøger i øjeblikket, at se om vi kan købe udsendelsen hos TV selskabet i Ouagadougou.
AESF og DBL-KOONSOs arbejde er nu virkelig blevet offentligt kendt.

Med denne lille briefing håber jeg, at have givet udtryk for den dybe taknemmelighed med, hvilken det donerede udstyr er blevet modtaget og taget i anvendelse.

Kærlig hilsen og en stor og hjertelig tak til alle der på hver sin måde har støttet op omkring DBL-KOONSO`s humanitære hjælp i Burkina Faso.
Aase

4 DSCN2214
Her står Michel og jeg og får en samtale med Burkina Faso`s Premierminister Paul Kaba TIEBA
4 DSCN2208
Fra venstre MCD i Tougan Dr. Sanou Roland, AESF formand Michel L. Dieni, undertegnede, Premierministeren Paul Kaba TIYEBA, Sundhedsministeren Smaila Ouedraogo og ex MCD i Tougan Dr. Soulayma Kabore.

MARTS 2017

Det er nu henholdsvis 5 og 4 aar siden den nye skole blev bygget, og den gamle skole totalrenoveret.
Tilsammen fungerer skolen I dag optimalt med ca 408 elever med 9 laerere tilknyttet.

Eleverne har I de sidste 5 aar mentalt taget et kvantespring, og rigtig mange d.v.s. ca 90 % af alle afgangselever gaar nu videre I Secondaerskolen.

Hvilken betydning denne udvikling vil faa for fremtiden, kan vi I dag kun gisne om. En ting er dog sikkert og vist, og det er, at langt de fleste, uanset hvilken uddannelse de end tager, vil aldrig glemme hvorfra de har deres roedder………………….

Fodboldklubben FODBOLD FOR MILJOE og vaeveforeningen SONG TAABAA er ogsaa paa den ene eller anden maade med til at styrke landsbyens mange unge mennesker gennem kontakter og nye muligheder.

Paa det sundhedsmaessige omraade er der ligeledes sket en meget positiv udvikling. Seks hospitaler I Regionen Boucle du Mouhoun er blevet opgraderet, som beskrevet I Rejsebrev 4, og Premierministeren og Sundhedsministeren har ved den officielle overraekkelse af udstyret lovet, at der vil blive bygget en bygning til etablering af en oejenklinik I Tougan, og at den nedlagte tandklinik samme sted vil blive genaabnet.

Desvaerre lykkedes det os ikke I aar at faa sponseret RENT DRIKKEVAND og en BROEND til en koekkenhave I landsbyen Tourouba. Vi haaber, at det kan blive muligt I 2018.

AL UDVIKLING TAGER TID

og derfor kan en udvikling fra for eksempel et stammesamfund med dertil hoerende stammementalitet til et videnssamfund nu engang KUN ske gennem en positiv og medmenneskelig forstaaelse af de forskellige mentale udviklingstrin ethvert land besidder.

Min kuffert er nu pakket, og om ganske faa dage er jeg atter klar til at rejse hjem til Danmark med en rygsaek der er fyldt med rigtig mange spaendende, inspirerende og meget laererige oplevelser fra det store vestafrikanske land Burkina Faso.

Kaerlig hilsen og endnu engang hjertelig tak for jeres opbakning til DBL/KOONSOs humanitaere arbejde I Burkina Faso, og ikke mindst en stor tak til vores samarbejdspartner Michel I Burkina Faso og min bestyrelse for et godt samarbejde. TAK.

Jeg haaber, at jeg med mine rejsebreve har formaaet, at give Burkinernes glaede og taknemmelighed over hjaelpen videre til jer alle I Danmark.

Aase I Burkina Faso

Ps. Som mange af jer sikkert har bemaerket fik jeg en virus paa min computer, og kan ikke arbejde paa den foer jeg faar den renset I Danmark. Jeg beklager det uheldige………….

Oensker du at stoette foreningen med de faktiske udgifter der altid foelger stoerre projekter, kan du blive medlem for 100 kr aarligt> Danskebank Kont nr. 1551 - 11011934

Oktober 2017

Kære læsere

Foråret og sommeren er gået og efteråret går snart på hæld. Om ganske kort tid står vinteren for døren.

Lige siden min hjemkomst i marts har der været stor travlhed med bl.a. at skrive ansøgninger, hente hospitalsudstyr og herefter så vidt muligt pakke udstyret i kasser.

Den 4. oktober blev den 6. container sendt afsted til Burkina Faso med forventet ankomst i Tougan sidst i november.

Velgørenheds aftenen på Benniksgaard den 20. september blev en oplevelse over al forventning. Det skyldes ikke mindst de skønne omgivelser, den velsmagende Benniksgaard Buffet, og gode vine. En helt fantastisk underholdning med den kendte TV entertainer Jan Hellesøe, og Nick Uromov med sit dejlige musikalske indslag var med til at gøre denne aften til en succes. Herefter holdt forstanderen på Jaruplund Højskole Karsten Dressø en lille tale, hvor han til slut overrakte en check til DBL-Koonso på 25.000 kr fra Østifterne i Danmark.
Mads Friis rundede aftenen af med at tilbyde DBL-Koonso, at stå for en auktionsaften på Benniksgaard nov./dec. eller til foråret 2018.
Charity aftenen på Benniksgaard gav 8.000 kr, som af Mads Friis er blevet doneret til foreningen DBL-Koonso. De 33.000 kr aftenen indbragte tilsammen vil i foreningen blive brugt med omhu.
Bestyrelsen takker alle, der på den ene eller den anden måde har været med til at støtte op om denne charity. Hjertelig tak.

PBV Aase Bonde
Hjælp os med at hjælpe andre,…..der hvor de bor.
Årlig kontingent er 100 kr
Konto nr. 1551 - 11011934

1. SØNDAG I ADVENT DEC 2017

December er den måned af året, hvor ”vi” mere eller mindre, og på hver vores egen måde, retter tankerne hen mod livets dybere spørgsmål:
hvem er vi, hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen.
Mere end nogensinde før har verden i dag brug for, at vi mennesker ændrer vore ”udtjente” tankemønstre og begynder at tænke dybere over, hvor vi er på vej hen……………………………………
Hvad kan vi gøre, og hvad bør vi gøre her og nu for at få hele ”den globale uro” af den ene eller anden art ”drejet i den rigtige retning”, så vi alle med en god samvittighed kan NÅ at få mulighed for at videregive en verden, der er værd at være menneske i,… til vore børn og børnebørn, …. så De og Deres efterkommere kan leve videre på et trykt og menneskekærligt bærende fundament, som VI forhåbentlig her ”i tolvte time” når at være med til at videregive vore efterkommere…….. .
Fremtidens bærende fundament for alle mennesker på denne jordklode MÅ være, at alle de basale og livsnødvendige ting i livet er en selvfølge for alle uanset religion og ”the colour of the skin”.
Tiden er inde til, at vi så vidt muligt deler verdens goderne med hinanden. Så foroven så forneden……….
Jeg er nu atter i Burkina Faso for at modtage den sjette container som igen i år er sponseret af Blue Water Shipping, Esbjerg, og lægerne venter atter med stor spænding på den flotte donation fra bl.a. Dentronic og hospitalerne i Danmark .
Når jeg tænker på, hvordan der er pyntet op til julen derhjemme, og jeg nu sidder hernede ( i 37gr varme,.. (7 gr højere end normalt på denne tid af året ), er det som nat og dag. Der er intet at spore af julen overhovedet, og fra oplevelserne i de andre år kan jeg kun sige, at hele julemåneden er som enhver anden måned af året. Dog har jeg observeret, at der en meget væsentlig forskel. Indbyggerne er på deres helt egen måde, som jeg tolker det, i ”kontakt med deres indre”. Det kommer bl.a. til udtryk i den indre glæde og tilfredshed de udviser over bare det ”at være til”,……… og det giver mig virkelig stof til eftertanke.
Med disse tanker i mit hoved tillader jeg mig her i denne søde juletid, at sende jer alle et beskedent juleønske om en økonomisk hjælp, så vi ved en FÆLLES INDSATS kan få etableret en brønd til en køkkenhave inden jeg igen rejser hjem i marts 2018.
Det vil da være den allerstørste og også den eneste julegave alle indbyggerne i den lille landsby Tourouba
i så fald vil modtage.
Alle der øremærker sin donation med ”en brønd” samt navn og mailadr. vil blive holdt orienteret om projektet.
DBL-KOONSO (Danish Burkinabe Link)
Danskebank: 1551 - 11011934
Sammen kan vi gøre en forskel.
På forhånd hjertelig tak.
www.burkinaskole.dk

2. SØNDAG I ADVENT 2017

Torsdag den 7. dec. ved middagstid ankom BWS`s container til Tougan. Turen fra Ouagadougou til Tougan (240 km) tog hele 12 timer, fordi det var en meget gammel lastbil, og undervejs gik der pludselig brand i lastbilen. De fik dog hurtigt ilden slukket og kunne køre videre.
Ved ankomsten stod 13 personer klar til at aflade containeren. Det tog fem timer. Vi havde heldigvis en rampe med hjemmefra for ellers tror jeg ikke, de kunne have fået specielt det ene mobile røntgenapp, ned på jorden. Intet gik i stykker, hverken under turen herned eller under afladningen.
De efterfølgende dage har vi brugt til at sortere og sætte i orden både udenfor og indenfor, så alt udstyr står klar, når myndighederne kommer en dag i denne uge for at se hvad vi har doneret.

I forrige uge besøgte jeg den nye børnehave i Tougan, som sidste år fik doneret bl.a. lego og andet legetøj fra Danmark. Der var intet at lege med i børnehaven. Børnene (og de voksne) var ikke klar over, hvordan de skulle lege med de forskellige ting, så jeg prøvede sidste år at vise dem hvordan. Det var derfor en stor glæde for mig at se, at de nu leger med alle legesagerne, som vi gør derhjemme. Den ene af ”pædagogerne” skyndte sig at hente et spil med billeder, som han straks bad børnene om at vise mig, hvad de har lært.

I år har vi desværre ikke haft så meget legetøj med herned, men lidt blev der til, og det har de fået i dag. Der var bl.a. biler, dukker og spil. Da jeg kom ind af døren kom børnene løbende hen til mig, og kikkede med store brune øjne spændt på hvad jeg havde med i kasserne. De blev meget meget glade, og begyndte straks at lege med de forskellige legesager.
Det var lidt nyt hernede fra Tougan

Aase


for brev 2 18

DECember 2017

En helt fantastisk dag.
Landets Premier Minister Paul Kaba Thieba kom lørdag formiddag den 16. dec. til Tougan for at tale om udvikling i Province du Sourou, og for at se hvor langt man er kommet med den nye asfalt vej, der er ved at blive bygget fra Dedougou , Tougan til Ouahigouya. En strækning på ca 200 km.
Om søndagen tog han sig tid til at tale med forskellige personer fra Tougan og omegn. I denne anledning fik Michel og jeg mulighed for at få et møde.
Det var en meget interessant oplevelse at mødes med Paul Kaba Thieba igen. Sidste år, da han overværede den officielle overrækkelse af donationen fra Danmark, tog jeg mig den frihed og sagde til Premier Ministeren, at jeg i 2017 igen vil prøve at få doneret en containertransport og mere hospitalsudstyr til Burkina Faso. Takket være Kurt Skov BWS og Medicoteknik fra hospitalerne i Sønderborg, Aabenraa, Kolding, Fredericia, Vejle, Response/Midtonline, Dentronic i Århus, og Lægehuset Nordborg lykkedes det atter at sende en container til Tougan. Hjertelig tak alle sammen.
Mødet blev holdt på et Hotel i Tougan. Tilstede var Premier Ministeren og hans officielle stab. Hospitalets overlæge MCD Sanou Roland, Michel og jeg fik vores pladser anvist, og MCD lagde ud med at fortælle om de problemstillinger hospitalet har. Derefter præsenterede Michel sig og fortalte om DBL-KOONSO og AESF`s samarbejde siden 2012, og til sidst fik jeg mulighed for at tale.
Igen gav jeg forsigtigt udtryk for, at jeg fortsat vil arbejde hen på at få en container med hospitalsudstyr og inventar til Burkina Faso i 2018, fordi man i Danmark har vedtaget en ny sygehusstrategi, hvor man vil opføre 6 nye supersygehuse, og foretage totalrenovering af nogle af de mindre sygehuse. Ved denne lejlighed vil nogle af de eksisterende mindre sygehuse i Danmark blive nedlagt .
Inventar og udstyr vil i hele denne udvikling blive udskiftet med nyt, og det er her vi sammen har mulighed for at gøre en forskel. Rigtig meget af alt det fine inventar/udstyr er stadig brugbart mange år frem, og kan derfor, hvis det bliver doneret, være med til at hjælpe Burkina Faso ind i en helt ny udvikling til gavn og glæde for os alle.
Under samtalen gav Premier Ministeren på landets og egne vegne udtryk for en stor glæde og taknemmelighed over donationen/donationerne fra Danmark.
Vores arbejde har resulteret i, at man i Sundheds Ministeriet af to årsager har besluttet at bygge et helt nyt sygehus i Tougan .
Det nuværende offentlige Provins sygehus er fra 1957. Med et nyt og større sygehus vil lægerne få bedre plads til at bruge alt det fine udstyr, og for det andet ser man muligheden for at få hospitalet fyldt op med ”nyt” hospitalsudstyr og inventar fra Danmark lige fra senge til operationslamper, ultrascannere, monitorer, røntgenapparatur, instrumenter, to tandklinikker (er i øjeblikket etableret i det gamle hospital) sygeplejeartikler og etablering af en helt ny og tiltrængt øjenklinik med mere.
( I foråret 2016 byggede Sundhedsministeriet et Sundhedscenter i Departemenbyen Lankoue 6 km fra landsbyen Tourouba, og da jeg så det i februar 2017 stod det fuldstændig tomt, intet inventar og udstyr overhovedet, og det er der stadig ikke.
I år fylder vi sundhedscentret med udstyr og inventar fra Danmark. )
Paul Kaba Thieba afsluttede mødet med at sige, at de i Sundheds Ministeriet i Ouagadougou også fremover vil følge op på det arbejde vi laver i Burkina Faso, og det var det bedste han kunne sige, fordi så er ”ringen sluttet” med en giver OG en modtager, når projekterne skal vedblive at være bæredygtige langt ind i fremtiden.
Endnu engang vil jeg på DBL-KOONSO`s , og egne vegne takke jer alle, der på den ene eller anden måde har været med til at støtte vores arbejde i Burkina Faso. Uden JERES hjælp har det ikke været muligt.
Nu vil jeg slutte med at ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt og inspirerende nyt år.

Kærlig hilsen og en stor tak til alle også fra vores samarbejdspartner Michel , AESF i Burkina Faso
AASE
Tougan

pic2 brev3 2018

Til venstre : Premierminister Paul Kaba Thieba.
Bagerst fra venstre : Borgmester A. Drabo, Salouka er observatør, Zerbo er observatør
Forrest fra venstre : Kabinet Dir. Sereme, Sosso er observatør, Jack er observatør.
pic2 brev3 2018
Her sidder jeg i samtale med Burkina Faso`s Premierminister Paul Kaba Thieba.
I midten sidder MCD Sanou Roland. Den tomme stol i midten er Michel Dieni`s

KONTAKT
DBL-KOONSO
V/ Formand Aase Bonde
Slotsalle 14, 6440 Augustenborg
Tlf. +45 2344 7177
E-mail:  Tryk på E-mail

Foreningens humanitære arbejde i Burkina Faso kan støttes af såvel private som virksomheder, enten via Mobil Pay  2124 7598  v/kasserer Leon Møller eller ved bankoverførsel Danske Bank reg# 1551 konto 11011934

Copyright © 2020 Burkinaskole.dk

Flag Counter