Skip to main content

logo ny

20. februar 2017

CEREMONIEN, hvor hospitalsudstyret fra den 5. container blev officiel overrakt.
Søndag den 5. februar 2017 blev dagen, hvor hospitalet i Tougan afholdt en meget usædvanlig og officiel ceremoni over donationen fra Danmark.
Det var en helt fantastisk oplevelse.
Ganske uventet og for første gang fik byen Tougan besøg af Premierministeren Paul Kaba TIEBA og Sundhedsministeren Smaila OUEDRAOGO fra Ouagadougou. De kom for at overvære den officielle overrækkelse af donationerne fra Danmark. Derudover kom Guvernøren og flere andre, samt de 6 ledende MCDer fra de 6 hospitaler i Regionen Boucle de Mouhoun.
Fire ud af de 6 hospitaler i Regionen er allerede blevet opkvalificeret på grund af forbedrede undersøgelses- og behandlingsmuligheder. De sidste 2 hospitaler i Regionen vil nu modtage blandt andet en ultrascanner, og herefter vil de sandsynligvis også blive opkvalificeret.
AESF og DBL-KOONSO lægger vægt på, at hospitalet i Tougan bliver tilgodeset først med udstyr, ud fra et behov, og om udstyret kan betjenes professionelt. Resterende udstyr fordeles på Regionens 6 sygehuse. Special udstyr, så som dialyseapparater, sendes videre til de store hospitaler, der har experticen.
De to Ultrascannere på hospitalet i Tougan, blev i begyndelsen ”kun” brugt til undersøgelse af gravide kvinder, men indenfor de sidste to år har man jævnligt haft læger på intensive træningskurser i også at undersøge hjertepatienter. Det har resulteret i, at der nu jævnligt kommer en hjertespecialist fra Bobo Dialasso til Tougan for yderligere at træne lægerne i Tougan. Resultatet af dette forarbejde er, at man arbejder hen på, at hospitalet i Tougan en dag kan modtage hjertepatienter til undersøgelse og behandling.
Under ceremonien holdt Michel en fin tale, og bagefter var det ex. MCD i Tougan dr. Kabore, der gav et overblik over alt udstyr, vi har doneret siden 2014, incl. øjenudstyret, som AESF og DBL-KOONSO har deponeret.
Herefter gik Premierministeren og Sundhedsministeren m.fl. hen og inspicerede udstyret, som i dagens anledning var sat ind under et halvtag. Premierministeren blev på landets vegne meget glad over at have modtaget alt det fine hospitalsudstyr. Under vores lille samtale fortalte jeg ham, at vi siden 2014 har deponeret øjenudstyr i håb om, at man på hospitalet i Tougan en dag kan få nogle lokaler eller en bygning, så der kan etableres en øjenklinik. Han blev meget ked af at høre, at udstyret endnu ikke er taget i brug. Han vil nu ”gå hjem” til sit ministerium og prøve at bane vejen for, at det kan blive muligt at etablere en øjenklinik på det off. hospital i Tougan,….. og det er jo lige det AESF og DBL-KOONSO venter på.

Hospitalet i Tougan har for ca 3 år siden haft en tandklinik, men den blev nedlagt på grund af meget dårligt tandlægeudstyr. Efter donationen af flere komplette tandklinikker fra Danmark vil Tougan igen etablere en tandklinik. De resterende 3 tandklinikker vil blive placeret i Regionen, hvor det er mest hensigtsmæssigt.
En anden glædelig meddelelse er, at den ene af i alt to operationsstuer på hospitalet i Tougan, vil blive genåbnet med udstyr fra Danmark. Operationsstuen blev for ca 3 år siden nedlagt på grund af dårligt udstyr. To flotte lægetasker som vi fik i år, er blevet givet til MCD i Tougan og hans kollega Dr. Bakoua. Sidstnævnte fortalte, at han har haft lægetasken med, da han for nylig var ude i en lille landsby. Her fik han pludselig brug for sin expertice, og det var han meget stolt af. Det er ikke normalt, at læger i Burkina Faso arbejder udenfor sygehusene, så det er en helt ny situation for ham, og samtidigt en rigtig god oplevelse, som han gerne vil arbejde videre med.
Til slut talte Michel og jeg med Premierministeren, hvor han takkede os for vores arbejde, og håbede inderligt, at dette samarbejde vil fortsætte, for som han sagde,…..Burkina Faso har virkelig brug for ”alt dette fine udstyr”.
Hertil svarede jeg, at Danmark er i færd med at bygge flere nye sygehuse. Forældet men meget brugbart og funktionelt udstyr vil derfor blive kasseret og erstattet med den sidste nye teknologi. På denne baggrund er vi allerede begyndt at samle ind til den 6. containertransport, i håb om, at det igen kan blive muligt at få sendt hospitalsudstyr til Burkina Faso i efteråret 2017.
Premierministeren sagde herefter klart og tydeligt til os begge to, at han vil holde sig ajour, og håber det bedste…….
4 DSCN2214Det statslige TV og radio optog hele ceremonien, som udsendtes i nyhederne allerede samme aften samt de efterfølgende dage. Vi fik desværre ikke selv lejlighed til at se udsendelsen, men vi kan mærke på befolkningen i Tougan, at der er vakt en ny opmærksomhed såvel hos de officielle myndigheder som i lokalbefolkningen. Vi forsøger i øjeblikket, at se om vi kan købe udsendelsen hos TV selskabet i Ouagadougou.
AESF og DBL-KOONSOs arbejde er nu virkelig blevet offentligt kendt.
Med denne lille briefing håber jeg, at have givet udtryk for den dybe taknemmelighed med, hvilken det donerede udstyr er blevet modtaget og taget i anvendelse.
Kærlig hilsen og en stor og hjertelig tak til alle der på hver sin måde har støttet op omkring DBL-KOONSO`s humanitære hjælp i Burkina Faso.
Aase

 4 DSCN2208

 

 

 

 

 

 

 

 

5. marts 2017

Det er nu henholdsvis 5 og 4 år siden den nye skole blev bygget, og den gamle skole totalrenoveret.
Tilsammen fungerer skolen I dag optimalt med ca 408 elever med 9 lærere tilknyttet.
Eleverne har I de sidste 5 år mentalt taget et kvantespring, og rigtig mange d.v.s. ca 90 % af alle afgangselever går nu videre i Secondærskolen.
Hvilken betydning denne udvikling vil få for fremtiden, kan vi i dag kun gisne om. En ting er dog sikkert, og det er, at langt de fleste elever, uanset hvilken uddannelse de end tager, vil aldrig glemme hvorfra de har deres rødder………………….
Fodboldklubben FODBOLD FOR MILJØ og væveforeningen SONG TAABA er også med til at styrke landsbyens mange unge mennesker gennem kontakter og nye muligheder.
På det sundhedsmæssige område er der ligeledes sket en meget positiv udvikling. Seks hospitaler I Regionen Boucle du Mouhoun er som nævnt blevet opkvalificeret. Premierministeren og Sundhedsministeren har ved den officielle overrækkelse af udstyret lovet, at han vil arbejde for at der bliver bygget en bygning til etablering af en øjenklinik i Tougan, og at den nedlagte tandklinik samme sted vil blive genåbnet.
Desværre lykkedes det os ikke i aar at få sponsoreret vandprojektet: RENT DRIKKEVAND og en BRØND til en køkkenhave i landsbyen Tourouba. Vi ser frem til, at det en dag vil lykkes os at få sponsoreret projektet..
AL UDVIKLING TAGER TID
Min kuffert er nu pakket, og om ganske få dage er jeg atter klar til at rejse hjem til Danmark med ”en rygsæk” fyldt med spændende, inspirerende og meget lærerige oplevelser fra det store vestafrikanske land Burkina Faso.
Kærlig hilsen og endnu engang hjertelig tak for jeres opbakning til DBL/KOONSOs humanitære arbejde I Burkina Faso, og ikke mindst en stor tak til vores samarbejdspartner AESF i Burkina Faso og min bestyrelse for et godt samarbejde. TAK.
Jeg håber, at jeg med mine rejsebreve har formået, at give Burkinernes glæde og taknemmelighed over hjælpen videre til jer alle I Danmark.
Aase I Burkina Faso

Oktober 2017

Foråret og sommeren er gået og efteråret går snart på hæld. Om ganske kort tid står vinteren for døren.
Lige siden min hjemkomst i marts har der været stor travlhed med bl.a. at skrive ansøgninger, hente hospitalsudstyr og pakke udstyr i kasser.
Den 4. oktober blev den 6. container sendt afsted til Burkina Faso med forventet ankomst i Tougan sidst i november.
Velgørenheds aftenen på Benniksgaard den 20. september blev en oplevelse over al forventning. Det skyldes ikke mindst de skønne omgivelser, den velsmagende Benniksgaard Buffet, og gode vine. En helt fantastisk underholdning med den kendte TV entertainer Jan Hellesøe, og Nick Uromov med sit dejlige musikalske indslag var med til at gøre denne aften til en succes. Herefter holdt forstanderen på Jaruplund Højskole Karsten Dressø en lille tale, hvor han til slut overrakte en check til DBL-Koonso på 25.000 kr fra Østifterne i Danmark.
Mads Friis rundede aftenen af med at tilbyde DBL-Koonso, at stå for en auktionsaften på Benniksgaard nov./dec. eller til foråret 2018.

Charity aftenen på Benniksgaard gav 8.000 kr, som af Mads Friis er blevet doneret til foreningen DBL-Koonso. De 33.000 kr aftenen indbragte tilsammen vil i foreningen blive brugt med omhu.
Bestyrelsen takker alle, der på den ene eller den anden måde har været med til at støtte op om denne helt fantastiske aften.

På bestyrelsens vegne
Hjertelig tak

Aase Bonde

1. SØNDAG I ADVENT DEC 2017
4. december 2017

December er den måned af året, hvor ”vi” mere eller mindre, og på hver vores egen måde, retter tankerne mod livets dybere spørgsmål:
hvem er vi, hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen.
Mere end nogensinde før har verden i dag brug for, at vi alle ændrer vore ”udtjente” tankemønstre og begynder at tænke dybere over, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen…………………………
Hvad kan vi gøre, og hvad bør vi gøre for at få hele ”den globale uro” af den ene eller anden art ”drejet i den rigtige retning”, så det kan blive muligt, at videregive en fremtid til vore børn og børnebørn, så De og Deres efterkommere kan leve videre på vor moder jord på et menneskekærligt bærende fundament.
Tiden er inde til, at vi så vidt muligt starter med at ”dele verdens goderne med hinanden”, så de helt basale livsnødvendigheder så som rent drikkevand, en varieret kost og et sted at sove er en selv følge for alle uanset ”the colour of the skin” og religion.
Så foroven så forneden……….

Jeg er nu atter i Burkina Faso for at modtage den sjette container som igen i år er sponseret af Blue Water Shipping, Esbjerg.
Temperaturen hernede er på 37 gr, (7 gr højere end normalen) så jeg føler ikke ligefrem ,at det snart er jul.
Der er heller intet at spore af julen hernede, og om oplevelserne fra de andre år kan jeg kun sige, at hele julemåneden er som enhver anden måned af året. Dog har jeg observeret noget, som jeg tror vi i den pengefikserede verden godt kunne lære noget mere af.
Indbyggerne er, på deres helt egen måde ”i kontakt med deres indre”. Det kommer bl.a. til udtryk i den indre glæde og tilfredshed de udviser over bare det ”at være til”, ……… og det giver mig virkelig stof til eftertanke.

Med disse tanker i mit hoved tillader jeg mig her i denne søde juletid, at sende jer alle et beskedent juleønske om en økonomisk hjælp, så vi ved en FÆLLES INDSATS kan få etableret ”en brønd til en køkkenhave” og ”rent drikkevand” inden jeg igen rejser hjem.

Sammen kan vi gøre en forskel.
På forhånd hjertelig tak.
Aase i Burkina Faso

DSCN6105

12. DECEMBER 2017

Torsdag den 7. dec. ved middagstid ankom BWS`s container til Tougan. Turen fra Ouagadougou til Tougan (240 km) tog hele 12 timer, fordi det var en meget gammel lastbil, og undervejs gik der pludselig brand i lastbilen. De fik dog hurtigt ilden slukket og kunne køre videre.

Ved ankomsten stod 13 personer klar til at tømme containeren. Det tog fem timer. Vi havde heldigvis en rampe med hjemmefra for ellers tror jeg ikke, de kunne have fået specielt det ene mobile røntgenapp, ned på jorden. Intet gik i stykker, hverken under turen herned eller under tømning.
De efterfølgende dage har vi brugt til at sortere, pakke ud og sætte alt i en orden både udenfor og indenfor, så det står klar, når myndighederne i denne uge kommer på inspektion.
I forrige uge besøgte jeg den nye børnehave i Tougan. Sidste år fik de bl.a. lego og andet legetøj fra Danmark. Der var intet at lege med i børnehaven før. Børnene (og de voksne) var derfor slet ikke klar over, hvordan de skulle lege med de forskellige ting, så jeg prøvede sidste år at vise dem hvordan. Det var derfor en stor glæde for mig at se, at deres fantasi nu udfolder sig, når de leger. Den ene af ”pædagogerne” skyndte sig at hente et spil med billeder, som han straks bad børnene om at vise mig, hvad de har lært.
I år har vi desværre ikke haft så meget legetøj med, kun biler, dukker og nogle spil. Da jeg kom ind af døren løb børnene mig i møde, og kikkede med store brune øjne spændt på hvad jeg havde med i kasserne. De blev igen meget glade, hvad der var med, og begyndte straks at lege.

Det var lidt nyt hernede fra Tougan
Aase.

DSCN5545

20. december 2017

En helt fantastisk dag.
Landets Premier Minister Paul Kaba Thieba kom lørdag formiddag den 16. dec. til Tougan for at tale om udvikling i Province du Sourou. Formålet var også for at se, hvor langt man er kommet med den nye asfalt vej, der er under opførelse fra Dedougou , Tougan til Ouahigouya. En strækning på ca 200 km.

Om søndagen tog Poul Kaba Thieba sig tid til at tale med forskellige personer fra Tougan og omegn. I denne anledning fik Michel og jeg mulighed for at få et møde.
Mødet blev også denne gang en meget interessant oplevelse. Sidste år, da han overværede den officielle overrækkelse af donationen fra Danmark, tog jeg mig den frihed og sagde til Premier Ministeren, at jeg igen i 2017 vil prøve at få sponsoreret mere hospitalsudstyr og en containertransport. Takket være Kurt Skov BWS og Medicoteknik fra hospitalerne i Sønderborg, Aabenraa, Kolding, Fredericia, Vejle, Response/Midtonline, Dentronic i Århus, og Lægehuset Nordborg lykkedes det os atter at sende en container til Tougan. Hjertelig tak alle sammen.

Mødet med Premier Ministeren og hans officielle stab blev holdt på et hotel i Tougan. Hospitalets overlæge MCD Sanou Roland, Michel og jeg fik anvist vores pladser, hvorefter MCD lagde ud med at fortælle om hospitalets problemstillinger. Derefter præsenterede Michel sig, hvor han gav en kort oversigt over DBL-KOONSO og AESF`s samarbejde siden 2012. Til sidst fik jeg mulighed for at sige et par ord.
Igen gav jeg forsigtigt udtryk for, at jeg fortsat vil arbejde på at få en container med hospitalsudstyr og inventar til Burkina Faso, fordi man i Danmark har vedtaget en ny sygehusplan, hvor man vil opføre 6 nye supersygehuse, og foretage renovering af de mindre sygehuse. Ved denne lejlighed vil nogle af de eksisterende mindre sygehuse blive nedlagt .
Inventar og udstyr vil under denne udvikling blive udskiftet med nyt, og det er her vi sammen har mulighed for at gøre en forskel. Rigtig meget af alt det fine inventar/udstyr er stadig brugbart mange år frem, og kan derfor, hvis det bliver doneret, være med til at hjælpe Burkina Faso ind i en helt ny udvikling til gavn og glæde for os alle.

Under samtalen gav Premier Ministeren på landets og egne vegne udtryk for en stor glæde og taknemmelighed over donationen/donationerne fra Danmark.
Vores arbejde har resulteret i, at man i Sundheds Ministeriet af to årsager har besluttet at bygge et helt nyt sygehus i Tougan .
Det nuværende offentlige Provins sygehus er fra 1957. Med et nyt og større sygehus vil lægerne få bedre plads til at bruge alt det fine udstyr, og for det andet ser man muligheden for at få hospitalet fyldt op med ”nyt” medicinsk udstyr og inventar fra Danmark lige fra senge til operationslamper, ultrascannere, monitorer, røntgenapparatur, instrumenter, tandklinikker (to er i øjeblikket etableret i det gamle hospital) sygeplejeartikler og etablering af en helt ny og tiltrængt øjenklinik med mere.

( I foråret 2016 byggede Sundhedsministeriet et Sundhedscenter i Departemenbyen Lankoue 6 km fra landsbyen Tourouba. Da jeg så det i februar 2017 stod det fuldstændig tomt. Inden årets udgang fylder vi sundhedscentret med udstyr og inventar fra Danmark. )
Paul Kaba Thieba afsluttede mødet med at sige, at de i Sundheds Ministeriet i Ouagadougou også fremover vil følge op på det arbejde vi laver i Burkina Faso, og det var det bedste han kunne sige, fordi så er ”ringen sluttet” med en giver OG en modtager, når projekterne skal vedblive at være bæredygtige langt ind i fremtiden.

Endnu engang vil jeg på DBL-KOONSO`s , og egne vegne takke jer alle, der på den ene eller anden måde har været med til at støtte vores arbejde i Burkina Faso. Uden JERES hjælp har det ikke været muligt.
Nu vil jeg slutte med at ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt og inspirerende nyt år.

Kærlig hilsen og en stor tak til alle også fra vores samarbejdspartner Michel , AESF i Burkina Faso.

Aase i Tougan.

KONTAKT

DBL

 
V/ Formand Aase Bonde
Slotsalle 14, 6440 Augustenborg
Tlf. +45 2344 7177
E-mail:   Tryk på E-mail

Foreningens humanitære arbejde i Burkina Faso kan støttes af såvel private som virksomheder. 

Ved bankoverførsel til Danske Bank reg# 1551 konto 11011934 eller MobilePay 65 52 21 

Free counters!   |   Made by webdesign-midtals.dk  Logo Webdesign MidtAls 150 mobil  2023

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.