UGE 2, 2015

DSCN0007

Efter en meget travl julemåned,….og sammen med Jørgen, Erling og Arne, at have pakket en stor 40`container med afsendelse den 5. januar rejste jeg den 2. januar til Burkina Faso. Her ankom jeg om eftermiddagen til hovedstaden Ouagadougou, hvor Michel og Pascal fra AESF tog imod mig i lufthavnen. Dagen efter kørte vi i 30 gr varme til Tougan, en strækning på 240 km, hvor jeg blev hjertelig modtaget.
Da vi ankommer til Tourouba er de unge mennesker i fuld gang med at spille fodbold. De to nye skolebygninger ses bagerst til venstre.
De efterfølgende dage tilbragte jeg med at få mig etableret i Secteur
7 for de næste tre måneder,…og få kommunikationen til omverdenen op at stå.
Mere nyt i næste uge.
Hilsen Aase.

UGE 3, 2015

Kære læsere                                                  12-01.15

Som nogle af jer måske allerede har læst på vores nye professionelle hjemmeside, som Niels i Gråsten har lavet, fik vi ”i tolvte time” sponseret en 40`containertransport til Burkina Faso af BLUE WATER SHIPPING. Fantastisk. Den 19. dec. var jeg til et inspirerende møde med Kurt Skov og hans kone Gynthia i Esbjerg. Det blev for os/mig en meget meget stor oplevelse. …………………………..

Herefter fik vi rigtig travlt. Jørgen og jeg har flere gange været i Haderslev for at hente hospitalsudstyr, og den 23. dec. kørte Jørgen og jeg til Randers for at hente ambulancen fra Falck Danmark. Sammen med Jørgen, Erling og Arne pakkede vi containeren mellem jul og nytår, og den 2. januar rejste jeg fra Hamborg til Ouagadougou i Burkina Faso. Michel og Pascal fra AESF var i lufthavnen for at modtage mig, og dagen efter kørte vi til Tougan, en strækning på ca 240 km, hvor jeg af de lokale blev hjertelig modtaget.

De efterfølgende dage tilbragte jeg med at få mig etableret i Secteur 7 for de næste tre måneder,…. og at få kommunikationen til omverdenen op at stå.

Michel har for øjeblikket meget travlt med at få alle sine vigtige papirer, der vedr. hans ansøgning om pension samlet, og sendt til diverse myndigheder ellers giver det ingen pension, og den sidste officielle arbejdsdag var jo her den 31. dec. 2015.

Herefter har Michel, AESF og jeg nogle forberedelser omkring containerens ankomst i midten af febr. måned. En opsamling med efterfølgende rapport over det arbejde vi allerede har sat gang i sidste år, og møder med henholdsvis AESF, de lokale og myndighederne i såvel Tougan som Tourouba vedr. udstyret i containeren, …..og så selvfølgelig en opfølgning fra sidste år omkring projekterne:

  1. Nyt Sundhedscenter indeholdende en fødeafd., en skadestue, pharmacia, depot, vask og toilet
  2. Bolig til to sygeplejersker med ansvar for sundhedscentret
  3. ”Rent drikkevandsprojekt” til indbyggerne i Tourouba, sundhedscentret og skolen
  4. En brønd der skal forsyne en køkkenhave med vand

Takket være AESF`s formand Michel er alle møder med såvel lokalbefolkningen som myndigheder samt dokumenter vedr. de 4 projekter klar til at arbejdet kan blive udført med en timeline på i alt 4 måneder. Det er helt usædvanlig selv i Burkina Faso. (Yderligere informationer fås ved henvendelse til DBL-KOONSO)

 Der er mulighed for at se mere på vores nye hjemmeside www.burkinaskole.dk ,..hvor jeg kontinuerlig vil sende billeder hjem til Niels, som herefter vil sætte dem ind. Her vil også alle rejsebreve blive lagt ind efterhånden som de bliver skrevet.

Som I nok kan høre er der lige for tiden lidt rolig, så jeg nyder i øjeblikket at få slappet lidt af og nyde det dejlige vejr. Vi har mellem 25 og 30 gr i skyggen.

Nu vil jeg ønske jer alle et rigtigt godt og inspirerende nyt år i 2015, og på vegne af DBL-KOONSO benytte lejligheden her til at sige alle en stor og hjertelig tak for al den hjælp i på hver jeres måde har støttet vores humanitære arbejde i Burkina Faso.

Kærlig hilsen AASE

OM CONTAINERTRANSPORT JANUAR 2015

Med kurs mod Burkina Faso blev om box indhold den 5. januar lastet på skibet “Merete Mærsk” i Århus.
Den 22. januar vil skibet ankomme til Tanger, hvorefter containeren lastes over på verdens største containerskib “Mærsk Mc-Kinney Møller”. Den 26. januar går turen videre til LOME, hvor den vil ankomme den 14. februar. Med lastbiltransport vil containeren blive kørt til hovedstaden Ouagadougou i Burkina Faso, hvor den vil ankomme til Terminalen omkring den 21. februar, hvor AESF`s bestyrelse Michel, Pascal, Bakary og jeg vil være og modtage den.
Aase

UGE 4, 2015 FRA AASE

Fredag den 23. januar klokken 7 var planen, at Michel og jeg ville køre ca 75 km ud til en lille landsby, som af Staten har fået en ny Secondærskole, der i dag officielt blev indviet. Vi ville meget gerne have overværet denne store begivenhed, men som det ofte kan gå hernede i Afrika, gik dagen ikke som planlagt.

Ca 45 km udenfor Tougan, hvor jeg bor,… ville min lille bil ikke mere. Solen var allerede kommet højt på himlen, og jeg forudså, at det kunne gå hen og blive en hed oplevelse, at stå på en øde landevej kun adspredt af små landsbyer, som INTET har at tilbyde os i vores situation. Heldigvis havde vi bag i bilen en køletaske med lidt koldt at drikke.

Michel stod ud af bilen, og stoppede den første billist, der kom kørende. Det viste sig, at han var meget meget venlig og behjælpsom.
Michel havde heldigvis et helt nyt tovtræk, som han lige har købt i Danmark, i tilfælde af, at han skulle få brug for det. Vi blev spændt bagefter mandens Mercedes, og så gik det ellers bare hjemad mod Tougan igen.

Bilen er nu atter på værksted. Desværre må vi se i øjnene, at det kun er spørgsmål om tid, før bilen kollapser fuldstændigt. Det vil være noget af en katastrofe, da det så vil være umuligt for os at arbejde videre med vore projekter hernede.

OK,….vi er optimistiske, og håber det bedste, ….nemlig, at de også denne gang får lappet bilen sammen, så vi kan komme på landevejen igen. Hvis alt går vel er planen, at vi tager til Tourouba hen i næste uge for at holde møde med indbyggerne, og på mandag har vi en aftale om at mødes med Preferen i Tougan, DPEBA, MCD dr. Kabore og Hochkommissæren. Det bliver spændende.
Hilsen Aase

CONTAINERS VEJ TIL MÅLET

Se lige dette link.

Mærsk Mc-Kinney Møller

Den rejse der her omtales er den nuværende / igangværende hvor ‘vores’ container er med.

 
 

UGE 5. 2015
Mandag den 26. jan. havde Michel og jeg et rigtigt godt informations- møde med Preferen i Tougan. Det er en yngre mand med visioner. Han gav klart udtryk for, at når vi har brug for hjælp, vil han gerne være os behjælpelig.
Preferens arbejdsområde er, at administrere et Department, som består af mange små landsbyer, og at varetage arbejdet omkring administration af det kollektive. Det sidste arbejdsområde hørte før ind under en Borgmester, men tiderne har ændret sig på baggrund af den politiske situation i oktober 2014, således at Borgmestrenes arbejdsområder fremover vil blive varetaget af Prefeer.

Om tirsdagen var vi til møde med MCD (Medicin Chef du District) Dr. Kaborè. Michel og jeg fik en grundig orientering om alt det fine hospitalsudstyr de fik med containeren sidste år.
Dagen efter var jeg på Hospitalet for at se udstyret i funktion. Det var en stor glæde for mig bl.a. at se Ambulancen og Ultrascanneren, som i løbet af året er blevet brugt til undersøgelse af ca 102 gravide kvinder, og at lægerne har kunnet diagnostisere et myom hos en kvinde, som på denne baggrund blev overført til sygehuset i Ouagadougou. Det var tydeligt at se, at de var fortrolige med apparatet indenfor undersøgelse af gravide kvinder.
De er derfor nu parate til at få mere viden om brug af ultrascannerens mange muligheder enten i Danmark eller af en læge fra Danmark/Europa.

Interesserede bedes venligst henvende sig til vores forening DBL-KOONSO.

Under mit besøg på hospitalet fik jeg også lejlighed til at se fødeafdelingen, det så jeg nemlig ikke sidste år. Det gav et indtryk der næsten ikke er til at beskrive. Det skal opleves…….. Fødelejet er elendig, og der er ingen tekniske hjælpemidler eller faciliteter af nogen art, ej heller mulighed for at få noget smertestillende under selve fødslen. Det er ganske simpelt naturen der bestemmer……..
Når kvinderne har født, ligger de i et lille rum sammen med deres nyfødte baby. Her bliver de i 1-2 dage, hvorefter de kan tage hjem.

Den 21. februar ankommer atter en container til Burkina Faso, og da vil der helt sikkert igen blive stor glæde over de mange gode hospitals effekter, der vil blive distribueret ud til både Hospitalet i Tougan og Sundhedscentrene i Lankoue , Rassoli og Gourboula.

Se billeder tilhørende artiklen herunder.

KONTAKT
DBL-KOONSO
V/ Formand Aase Bonde
Slotsalle 14, 6440 Augustenborg
Tlf. +45 2344 7177
E-mail:  Tryk på E-mail

Foreningens humanitære arbejde i Burkina Faso kan støttes af såvel private som virksomheder, enten via Mobil Pay  2124 7598  v/kasserer Leon Møller eller ved bankoverførsel Danske Bank reg# 1551 konto 11011934

Copyright © 2020 Burkinaskole.dk

Flag Counter